Communication in Intensive Care - Belgian Experience

Luc Huyghens, D Biarent, P. Damas

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Communication in Intensive Care - Belgian Experience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences