Comparative study of deep learning methods for the automatic segmentation of lung, lesion and lesion type in CT scans of COVID-19 patients

Sofie Tilborghs, Ine Dirks, Lucas Fidon, Siri Willems, Tom Eelbode, Jeroen Bertels, Bart Ilsen, Arne Brys, Adriana Dubbeldam, Nico Buls, Panagiotis Gonidakis, Sebastián Amador Sánchez, Annemiek Snoeckx, Paul M. Parizel, Johan de Mey, Dirk Vandermeulen, Tom Vercauteren, David Robben, Dirk Smeets, Frederik MaesJef Vandemeulebroucke, Paul Suetens

Onderzoeksoutput: Preprint

22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative study of deep learning methods for the automatic segmentation of lung, lesion and lesion type in CT scans of COVID-19 patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science