Comparison between start of ovarian stimulation on cycle day 2 versus cycle day 5 with GnRH antagonist in IVF treatment: a randomized controlled trial.

Md Sterrenburg, Christophe Blockeel, M.j. Eijkemans, Sl Broer, N.s. Macklon, Fj Broekmans, Paul Devroey, Bart Fauser

Onderzoeksoutput: Conference paper

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison between start of ovarian stimulation on cycle day 2 versus cycle day 5 with GnRH antagonist in IVF treatment: a randomized controlled trial.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences