Comparison of Nutritional Quality of the Vegan, Vegetarian, Semi-Vegetarian, Pesco-Vegetarian and Omnivorous Diet

Peter Clarys, Tom Deliens, I. Huybrechts, Peter Deriemaeker, B. Vanaelst, Willem De Keyzer, Marcel Hebbelinck, Patrick Mullie

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

299 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparison of Nutritional Quality of the Vegan, Vegetarian, Semi-Vegetarian, Pesco-Vegetarian and Omnivorous Diet'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology