Comparison of the Expression and Granting of Requests for Euthanasia in Belgium in 2007 vs 2013

Onderzoeksoutput: Letter

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1703-1706
Aantal pagina's4
TijdschriftJAMA Internal Medicine
Volume175
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit