Competentiebepaling van trainer A en B judo

Onderzoeksoutput: ArticleVulgarizing

Samenvatting

Binnen dit onderzoek, met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, werden de competenties bepaald van judotrainers A en B via de informatie van judo-experts. Deze experts werden in verschillende rondes bevraagd naar hun visie en mening over de kennis, vaardigheden en attitudes (drie componenten van een competentie) waarover de verschillende trainers zouden mogen beschikken. Hierbij werd er tevens een kader opgesteld van de leeftijden en de niveaus van de judoka's waar de trainers idealiter mee zouden werken. Over de competenties en de belangrijkste taken van de trainers (kerntaken) werd er een consensus bereikt. De acht competenties, die evolueren naarmate men een hoger trainersniveau wordt bereikt, zijn binnen het judo: communiceren, evoluties opvolgen, feedback geven, individualiseren, pedagogisch en didactisch handelen, plannen, samenwerken in team en technische en tactische instructie geven. Bij elke kerntaak van de trainer worden deze competenties, zeer concreet gezien, anders ingevuld.
Uit deze studie blijkt ook dat er vraag is naar een hoger niveau van trainer (dan trainer A), waarbij het takenpakket en de bijbehorende competenties voornamelijk naar de individuele topjudoka worden gericht.
Originele taal-2Dutch
Pagina's13-13
Aantal pagina's1
Volume1
Neejan/feb/maart 2009
Specialist publicatieJudoContact
StatusPublished - mrt 2009

Citeer dit