Competentiebepaling van Trainers A en B in Judo

Onderzoeksoutput: ArticleSpecialist

Samenvatting

Binnen dit onderzoek, met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, werden de
competenties bepaald van judotrainers A en B door middel van de bevraging van judoexperts.
Deze experts werden in verschillende rondes bevraagd naar hun visie en mening
over de kennis, vaardigheden en attitudes (drie componenten van een competentie)
waarover de trainers binnen verschillende niveaus zouden moeten beschikken. Over de
competenties en de belangrijkste taken van de trainers (kerntaken) werd een consensus
bereikt. De acht competenties, die evolueren naarmate er een hoger trainersniveau wordt
bereikt, zijn binnen het judo: communiceren, evoluties opvolgen, feedback geven,
individualiseren, pedagogisch en didactisch handelen, plannen, samenwerken in team en
technische en tactische instructie geven. Bij elke kerntaak van de trainer worden deze
competenties, zeer concreet gezien, anders ingevuld. Uit deze studie blijkt ook dat er
vraag is naar een hoger niveau van trainer (dan trainer A), waarbij het takenpakket en de
bijbehorende competenties voornamelijk naar de individuele topjudoka worden gericht.
Originele taal-2Dutch
Pagina's1-12
Aantal pagina's12
Specialist publicatieCompetentiebepaling van Trainers A en B in Judo
StatusPublished - 9 mrt 2009

Keywords

  • competenties
  • judo
  • trainers
  • coaching

Citeer dit