Computational Construction Grammar and Constructional Change

Katrien Beuls, Remi Van Trijp

Onderzoeksoutput: Article

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-13
Aantal pagina's13
TijdschriftBelgian Journal of Linguistics
Volume30
StatusPublished - 2016

Citeer dit