Connexin 32 hemichannels contribute to the apoptotic-to-necrotic transition during Fas-mediated hepatocyte cell death

Mathieu Vinken, Elke Decrock, Elke De Vuyst, Marijke De Bock, Luc Leybaert, Roosmarijn Vandenbroucke, Bruno De Geest, Joseph Demeester, Niek Sanders, Tamara Vanhaecke, Vera Rogiers

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Connexin 32 hemichannels contribute to the apoptotic-to-necrotic transition during Fas-mediated hepatocyte cell death'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences