Connexin 43 hemichannels contribute to the propagation of apoptotic cell death in a rat C6 glioma cell model.

Elke Decrock, Elke De Vuyst, Mathieu Vinken, Van Moorhem Marijke, Kathleen Vranckx, Nan Wang, Laura Van Laeken, Marijke De Bock, Katarina D'herde, Charles Lai, Vera Rogiers, Howard Evans, Charles Naus, Luc Leybaert

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

152 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Connexin 43 hemichannels contribute to the propagation of apoptotic cell death in a rat C6 glioma cell model.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences