Connexin hemichannels: novel mediators of toxicity

Onderzoeksoutput: Editorial

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)143-145
Aantal pagina's3
TijdschriftArchives of Toxicology
Volume89
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1 jan 2015

Citeer dit