Connexin-related signaling in cell death: to live or let die?

Elke Decrock, Mathieu Vinken, Elke De Vuyst, Dmitri Krysko, Katharina D'herde, Tamara Vanhaecke, Peter Vandenabeele, Vera Rogiers, Luc Leybaert

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

213 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Connexin-related signaling in cell death: to live or let die?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences