Connexins and their channels in cell growth and cell death

Mathieu Vinken, Tamara Vanhaecke, Peggy Papeleu, Sarah Snykers, Tom Henkens, Vera Rogiers

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

204 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Connexins and their channels in cell growth and cell death'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences