Consignatie bij de Gentse schepenbanken tijdens het Ancien Régime: een studie van het fonds Vreemde Steden in het Stadsarchief Gent

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)123-152
Aantal pagina's30
TijdschriftHandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent
Volume71
StatusPublished - 2017

Citeer dit