Constant-rate pumping test in a leaky aquifer with water release from storage in the aquitard

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)487-491
Aantal pagina's5
TijdschriftGround Water
Volume58
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - jul 2020

Keywords

  • well flow; pumping test; leaky aquifer; aquitard storage, Hantush well function

Citeer dit