Construction Grammar and Artificial Intelligence

Katrien Beuls, Paul Van Eecke

Onderzoeksoutput: Chapterpeer review

32 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Construction Grammar and Artificial Intelligence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science