Containment of groundwater pollution (methyl tertiary butyl ether and benzene) to protect a drinking-water production site in Belgium.

Pieter Jan Haest, Richard Lookman, I. Van Keer, J. Patyn, J. Bronders, M. Joris, J. Bellon, Florimond De Smedt

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1917-1925
Aantal pagina's9
TijdschriftHydrogeology Journal
Volume18
StatusPublished - 2010

Citeer dit