Continuous monitoring of regional cerebral oxygen saturation during and outcome after OPCAB surgery.

Christian Verborgh, Caroline Pregardien, Dries Oubaha, Stefan Beckers, Jan Poelaert

Onderzoeksoutput: Editorial

Samenvatting

xxx
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)59-60
Aantal pagina's1
TijdschriftEur. J. Anaesth.
Volume26
StatusPublished - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Continuous monitoring of regional cerebral oxygen saturation during and outcome after OPCAB surgery.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit