Contracteren voor niet juristen - seminarie KUB samen met E. Janssens

Regine Feltkamp, Elke Janssens

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Book)

Samenvatting

Het seminarie beoogt niet-juristen vertrouwd te maken met een aantal basis concepten inzake contracten. Naast een algemene uiteenzetting (Wat is een contract? Hoe komt het tot stand? Wat zijn de basisbeginselen inzake contracten? Welke regels gelden m.b.t. onderhandelingen? Bijzondere regels voor contracten met vennootschappen?) worden diverse topics aangaande bepaalde ondernemingscontracten uiteengezet (Vertrouwelijkheidovereenkomsten (NdA), Letter of Intent, Heads of Agreement, Term Sheet, Samenwerkingsovereenkomsten, Koop-verkoop, dienstenovereenkomsten, ...)
Originele taal-2Dutch
TitelUnknown
StatusPublished - 30 nov 2009

Citeer dit