Contraterrorisme, ‘Targetted Killings’ vanuit drones en de crisis van het internationaal recht.

Jean-Marc Piret, Jelmer Wijnsma

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)59-69
Aantal pagina's11
TijdschriftPanopticon
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1 jan 2015

Citeer dit