Control of p53 multimerisation by Ubc13 is JNK-regulated

I. Topisirovic, Gustavo Gutierrez Gonzalez, M. Chen, E. Appella, K. L. Borden, Z. Ronai

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

44 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)12676-12681
Aantal pagina's6
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume31
Nummer van het tijdschrift106
StatusPublished - 2009

Citeer dit