Convergent and concurrent validity of a report- versus performance-based evaluation of everyday functioning in the diagnosis of cognitive disorders in a geriatric population

Elise Cornelis, Ellen Gorus, Karen Van Weverbergh, Ingo Beyer, Patricia De Vriendt

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Convergent and concurrent validity of a report- versus performance-based evaluation of everyday functioning in the diagnosis of cognitive disorders in a geriatric population'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences