Samenvatting

This short note gives a new proof and some extensions of the classical result of Witzgall that
any convex weak metric is derived from a gauge.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)103-108
Aantal pagina's6
TijdschriftActa Mathematica Vietnamica
Volume34
StatusPublished - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Convex metrics revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit