Cooperation in Development with Universities of the DRC and Rwanda

Jan Gorus, Didier Goyvaerts

Onderzoeksoutput: Other reportResearch

Samenvatting

Report on the state of the Universities of Lubumbashi, Bukavu (DRC) and Butare (Rwanda). An enquiry into the potentialities of cooperation with these universities and the Flemish Inter-University Council (VLIR)
Originele taal-2English
UitgeverijVLIR-UOS, Brussel
Aantal pagina's72
StatusPublished - 1997

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cooperation in Development with Universities of the DRC and Rwanda'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit