Copyright Enforcement in Europe after ACTA: What Now?

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Reflections on copyright enforcement online and its conflicts with fundamental rights (such as privacy).
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)99-104
Aantal pagina's6
TijdschriftNetherlands Journal of Legal Philosophy
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1 aug 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Copyright Enforcement in Europe after ACTA: What Now?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit