Core Self-Evaluations as a moderator of the relationship between task complexity, job resources and performance

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)411-420
TijdschriftEuropean Journal of Work and Organizational Psychology
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit