Corpus-informed translation studies looking backward and forward:A Chinese perspective

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)119-125
TijdschriftStudia Neophilologica
Volume91
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 18 feb 2019

Citeer dit