Correction to: EStradiol and PRogesterone in In vitro ferTilization (ESPRIT): a multicenter study evaluating third‑ versus second‑generation estradiol and progesterone immunoassays

N P Polyzos, E Anckaert, P Drakopoulos, H Tournaye, J Schiettecatte, H Donner, G Bobba, G Miles, W D J Verhagen-Kamerbeek, E Bosch

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

The article "EStradiol and PRogesterone in In vitro ferTilization (ESPRIT): a multicenter study evaluating third‑ versus second‑generation estradiol and progesterone immunoassays.

Originele taal-2English
Artikelnummer1345
Pagina's (van-tot)1345-1345
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Endocrinological Investigation
Volume43
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction to: EStradiol and PRogesterone in In vitro ferTilization (ESPRIT): a multicenter study evaluating third‑ versus second‑generation estradiol and progesterone immunoassays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit