Correction to: Genome-wide assessment of DNA methylation in mouse oocytes reveals effects associated with in vitro growth, superovulation, and sexual maturity

Maria Desemparats Saenz-de-Juano, Elena Ivanova, Katy Billooye, Anamaria-Cristina Herta, Johan Smitz, Gavin Kelsey, Ellen Anckaert

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

After publication of the original article [1], we were notified that. the software used to create the figures has exported them wrong so they display incomplete. Below you can find the correct version of the figures: The original article has been corrected.

Originele taal-2English
Artikelnummer18
TijdschriftClinical Epigenetics
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 27 jan 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction to: Genome-wide assessment of DNA methylation in mouse oocytes reveals effects associated with in vitro growth, superovulation, and sexual maturity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit