Costs associated with readmissions in Belgian acute-care hospitals

J. Trybou, E. Spaepen, B. Vermeulen, L. Porrez, Lieven Annemans

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

/
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)263-267
Aantal pagina's4
TijdschriftActa Clinica Belgica
Volume68
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Costs associated with readmissions in Belgian acute-care hospitals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit