Costs associated with readmissions in Belgian acute-care hospitals

J. Trybou, E. Spaepen, B. Vermeulen, L. Porrez, Lieven Annemans

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Costs associated with readmissions in Belgian acute-care hospitals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences