Coverage of recommended vaccines in infants in Flanders, Belgium, anno 2008.

Heidi Theeten, Mathieu Roelants, Anne-Marie Depoorter, N. Hens, M. Aerts, Corinne Vandermeulen, Marie Boonen, Karel Hoppenbrouwers, Pierre Van Damme

Onderzoeksoutput: Editorial

Samenvatting

A new retrospective EPI-based survey in 2008
Originele taal-2English
TijdschriftProceedings of the 27th meeting of the European Society for Paediatric infectious diseases
StatusPublished - jun 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coverage of recommended vaccines in infants in Flanders, Belgium, anno 2008.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit