Creativiteit in de wereld: de weg naar menselijke creativiteit

Onderzoeksoutput: Chapter

Samenvatting

Hoe is menselijke creativiteit ontstaan. Evolutionaire en neurologische aspecten worden besproken die menselijke creativiteit en flexibiliteit mogelijk gemaakt hebben. Culturele en sociale aspecten hebben het begin van menselijke creativiteit tot een sneeuwbaleffect omgevormd. Wereld-openheid en creativiteit in het opgroeien zijn het gevolg van deze natuurlijke en culturele ontwikkelingen.
Vertaalde titel van de bijdrageCreativiteit in de wereld: de weg naar menselijke creativiteit (creativity in the world: the human way to creativity)
Originele taal-2Dutch
TitelForum (tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door het departement dramatische kunst, muziek en dans)
RedacteurenBarbara Voets
Uitgeverijpublished by: Hogeschool Antwerpen departement Dramatische Kunst, Muziek en Dans
Pagina's10-18
Aantal pagina's9
Volume3
StatusPublished - 1 jan 2007

Bibliografische nota

Barbara Voets

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Creativiteit in de wereld: de weg naar menselijke creativiteit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit