Cryopreservatie van immatuur testisweefsel in het kader van fertiliteitsbehoud bij prepubertaire jongens.

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)46-50
Aantal pagina's5
TijdschriftOncoHemato
Volume14
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - nov 2020

Citeer dit