Cryopreservatie van immatuur testisweefsel in het kader van fertiliteitsbehoud bij prepubertaire jongens

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)37-41
Aantal pagina's5
TijdschriftGunaïkeia (Nederlandse ed.)
Volume26
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2021

Citeer dit