Cryptic eco-evolutionary feedback in the city: Urban evolution of prey dampens the effect of urban evolution of the predator

Kristien I Brans, Nedim Tüzün, Arnaud Sentis, Luc De Meester, Robby Stoks

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cryptic eco-evolutionary feedback in the city: Urban evolution of prey dampens the effect of urban evolution of the predator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology