Cumulus cell gene expression in ICSI patients predicts embryo development and pregnancy

Tom Adriaenssens, Sandra Wathlet, Ingrid Segers, Greta Verheyen, Hilde Van De Velde, W. Coucke, Paul Devroey, Johan Smitz

Onderzoeksoutput: Conference paper

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)187
Aantal pagina's1
TijdschriftHuman Reproduction
Volume25
StatusPublished - 2010
EvenementUnknown - Stockholm, Sweden
Duur: 21 sep 200925 sep 2009

Citeer dit