Cyber-Trust: Meeting the Needs of Information Sharing Between ISPs and LEAs

Giovana Bilali, Dimitris Kavallieros, George Kokkinis, Pavlos Kolovos, Dimitrios Katsoulis, Theodoros Anatolitis, Nikos Georgiou, Nicholas Kolokotronis, Olga Gkotsopoulou, Clement PAVUE, Stefano Cuomo, Simone Naldini, Stavros Shiaeles, Gohar Sargsyan

Onderzoeksoutput: Chapterpeer review

Zoekresultaten