Daratumumab and dexamethasone is safe and effective for triple refractory myeloma patients: final results of the IFM 2014-04 (Etoile du Nord) trial

IFM2014-04 investigators

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Daratumumab and dexamethasone is safe and effective for triple refractory myeloma patients: final results of the IFM 2014-04 (Etoile du Nord) trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences