Data-driven farm-wide fatigue estimation on jacket-foundation OWTs for multiple SHM setups

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Data-driven farm-wide fatigue estimation on jacket-foundation OWTs for multiple SHM setups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science