Data-handling software for a GLP environment: development and validation requirements

Onderzoeksoutput: Article

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)656-663
TijdschriftLC-GC Europe
Volume19
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2006

Bibliografische nota

In preparation

Citeer dit