Data Protection and Research: A vital challenge in the era of Covid-19 Pandemic

Onderzoeksoutput: Editorial

12 Citaten (Scopus)
174 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer105431
Pagina's (van-tot)1-4
Aantal pagina's4
TijdschriftComputer Law & Security Review
Volume37
Nummer van het tijdschrift2020
DOI's
StatusPublished - jul 2020

Citeer dit