Data protection by design: promises and, perils in crossing the Rubicon between law and engineering

Kjetil Rommetveit, Alessia Tanas, Niels Van Dijk

Onderzoeksoutput: Chapterpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Data protection by design: promises and, perils in crossing the Rubicon between law and engineering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Engineering & Materials Science