Data protection by design: promises and, perils in crossing the Rubicon between law and engineering

Kjetil Rommetveit, Alessia Tanas, Niels Van Dijk

Onderzoeksoutput: Chapterpeer review

3 Citaten (Scopus)
Filter
Actief

Zoekresultaten