Data Protection Law and International Jurisdiction on the Internet (Part 1)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)176-193
Aantal pagina's17
TijdschriftInternational Journal of Law and Information Technology
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2010

Citeer dit