Data Protection Law and International Jurisdiction on the Internet (Part 2)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)227-247
Aantal pagina's20
TijdschriftInternational Journal of Law and Information Technology
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2010

Citeer dit