De aansprakelijkheid van een advocaat bij het Hof van Cassatie door de verwerping van een cassatieberoep dat \"op vordering en naar ontwerp of concept\" werd ingesteld

Onderzoeksoutput: Annotation

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)171-171
Aantal pagina's1
TijdschriftRABG
Volume3
StatusPublished - 2004

Bibliografische nota

RABG 2004/3, 171

Citeer dit