De andere blik van de andragologie, in tien punten.

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Samenvatting

?
Originele taal-2Dutch
TijdschriftLezing voor socio- en antropologen aan de Universiteit van Amsterdam
StatusPublished - 2009

Citeer dit