De begrippen “belanghebbende” en “ernstige moeilijkheden” in het EU-staatssteunrecht

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)166-171
Aantal pagina's6
TijdschriftSociaal-Economische Wetgeving
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1 apr 2021

Citeer dit