De betrokkenheid van de partijen bij een GAS- bemiddelingsprocedure versterken: Ondersteuning van de interventie in het kader van overtredingen door jongeren ten aanzien van de politie en overtredingen omtrent lachgasgebruik en -bezit

Floris Liekens, Elodie Schils, Alexia Jonckheere, Dieter Burssens

Onderzoeksoutput: Commissioned report

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's51
StatusPublished - 28 mrt 2023
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit